Skip to content

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ROP) – co to takiego, jak go użyć i jak go nie należy używać.

ROP, czyli RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY, to proste urządzenie, za pomocą którego uruchamia się system sygnalizacji pożarowej. Skorzystać z niego może każda osoba, która znajduje się w budynku i zauważyła potencjalne zagrożenie pożarem. Należy zbić lub usunąć szybkę zabezpieczającą, a następnie nacisnąć przycisk. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nieuzasadnione wezwanie Policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny do 1500 zł.

Systemy ostrzegania przed pożarem znajdują się we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Powinny być stałym wyposażeniem obiektów komercyjnych, biurowych oraz domów wielorodzinnych. Takie urządzenia jak ROP umieszcza się w różnych punktach w budynku, aby każda osoba znajdująca się wewnątrz miała do nich nieograniczony dostęp. 

Jak działa ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy?

ROP ma formę czerwonej skrzynki z przyciskiem chronionym szybką z tworzywa sztucznego. Szybka zapobiega przypadkowemu uruchomieniu alarmu. Ostrzegacze różnią się od siebie pod względem budowy, jednak obsługa zawsze jest taka sama.

Należy zbić lub usunąć szybkę zabezpieczającą, a następnie nacisnąć przycisk.

ROP przekaże informację do systemu alarmowego, a ten za pomocą sygnałów  dźwiękowych powiadomi o zagrożeniu osoby, które przebywają w budynku. Spowoduje także wezwanie na miejsce straży pożarnej.

Czego robić nie należy

Nieuzasadnione wezwanie Policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł z Art 66. par. 1 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo, jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Zgodnie z art. 224a Kodeksu karnego, kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, i w konsekwencji wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub właściwego organu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Do alarmów fałszywych zaliczane są alarmy:

  • z instalacji wykrywania (niewymagające interwencji),
  • w dobrej wierze,
  • złośliwe – karane (tych na szczęście jest najmniej).

Wiele fałszywych alarmów pochodzi z obiektów użyteczności publicznej wyposażonych w systemy sygnalizacji pożaru. Powodem wszczęcia alarmu i postawienia strażaków w stan gotowości może być papieros w toalecie, nieumyślne wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego, zbyt duże zadymienie w skutek smażenia w restauracjach, itp. Sytuacje te nie wymagają interwencji straży pożarnej, mimo to strażacy muszą udać się na miejsce. W takich sytuacjach niebezpieczeństwo pojawia się po drugiej stronie, gdzie na przyjazd straży pożarnej mogą czekać naprawdę potrzebujący pomocy. 

Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z numerów alarmowych. Pamiętajmy, że numer 112, 999, 998, 997 to numery alarmowe i należy z nich korzystać tylko w uzasadnionych przypadkach, w przeciwnym razie możemy narazić się na skutki prawne.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www