Skip to content

Aktualności WIŚiE PK

Wydarzenia

Zaproszenie na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 połączoną z IMMATRYKULACJĄ STUDENTÓW I ROKU WISIE PK

To ważne dla społeczności akademickiej wydarzenie organizowane przez poszczególne wydziały na WISIE PK odbędzie się w poniedziałek 2 października 2023 r. o godz. 11:00 w budynku “Działownia” na Kampusie PK przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie. Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w wydziałowej inauguracji roku w godz. 11:00-12:30 zostają odwołane zajęcia dydaktyczne dla wszystkich roczników.  

Aktualności

Eksperci WIŚiE PK wizytowali japońskie obiekty jądrowe

Studyjna wizyta z udziałem przedstawicieli kilku czołowych polskich uczelni technicznych to element współpracy w ramach porozumienia na rzecz kształcenia kadr w obszarze energetyki jądrowej. PK przystąpiła do niego w maju br. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. W przyszłości zamierza kształcić w tym obszarze na studiach I i II stopnia.

Aktualności

WIŚiE PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” rozpoczyna się dziś XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Przedsięwzięcie od ponad 30 lat skupia liderów gospodarczych, społecznych i politycznych, a także przedstawicieli świata nauki z całego świata. Już w pierwszym dniu Forum głos w sprawie ochrony zasobów wodnych zabierze dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, prof. Stanisław Rybicki.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności WIŚiE PK

Wydarzenia

Zaproszenie na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 połączoną z IMMATRYKULACJĄ STUDENTÓW I ROKU WISIE PK

To ważne dla społeczności akademickiej wydarzenie organizowane przez poszczególne wydziały na WISIE PK odbędzie się w poniedziałek 2 października 2023 r. o godz. 11:00 w budynku “Działownia” na Kampusie PK przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie. Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w wydziałowej inauguracji roku w godz. 11:00-12:30 zostają odwołane zajęcia dydaktyczne dla wszystkich roczników.  

Aktualności

Eksperci WIŚiE PK wizytowali japońskie obiekty jądrowe

Studyjna wizyta z udziałem przedstawicieli kilku czołowych polskich uczelni technicznych to element współpracy w ramach porozumienia na rzecz kształcenia kadr w obszarze energetyki jądrowej. PK przystąpiła do niego w maju br. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. W przyszłości zamierza kształcić w tym obszarze na studiach I i II stopnia.

Aktualności

WIŚiE PK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” rozpoczyna się dziś XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Przedsięwzięcie od ponad 30 lat skupia liderów gospodarczych, społecznych i politycznych, a także przedstawicieli świata nauki z całego świata. Już w pierwszym dniu Forum głos w sprawie ochrony zasobów wodnych zabierze dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, prof. Stanisław Rybicki.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności PK

Politechnika Krakowska, AGH i UR w Krakowie – wspólnie na rzecz mądrego gospodarowania zasobami wodnymi

Rektorzy uczelni tworzących Związek Uczelni InnoTechKrak: AGH, PK oraz UR podpisali porozumienie w sprawie powołania Międzyuczelnianego Centrum Badawczego WODA. Będzie koncentrować swoje działania na jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku, czyli racjonalnym gospodarowaniu zasobami wody. Ze strony Politechniki umowę koordynuje dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK, dziekan Naszego Wydziału.

Wydarzenia

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

Kierunki studiów na WIŚiE PK

 • Inżynieria Środowiska

  Studia inżynierskie i magisterskie, 5 Specjalności do wyboru. Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

 • Inżynieria i Gospodarka Wodna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Energetyka

  Studia inżynierskie i magisterskie, 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.). Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www