Skip to content

Aktualności WIŚiE PK

Rekrutacja

Studia podyplomowe – Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3) zaprasza na wieloaspektowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi użyteczności publicznej, pozwalające na zaawansowane poznanie zagadnień technicznych, technologicznych ale również organizacyjnych, które powinno spełniać przedsiębiorstwo wod.-kan., na poziomie lidera branży.

Studenci

Egzaminy dyplomowe dla studentów kierunku OZEiK

Przypominamy Państwu, że egzaminy dyplomowe dla studentów kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna przeprowadza Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna dla OZE. Sekretarzem Komisji jest

Przewody doktorskie

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr inż. Mateusz Richter

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Richtera pr.: “Stateczność ciężkich maszyn roboczych pracujących na podłożu słabonośnym” w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Galeria

Wręczenie dyplomów 07.06.2022

Dziekan WISIE PK, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK wręczył dyplomy 48 Absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: inżynieria środowiska, energetyka, OZE i infrastruktura komunalna, gospodarka przestrzenna oraz – po raz ostatni kierunku – budownictwo, którzy egzamin dyplomowy składali w 2022 roku.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności WIŚiE PK

Rekrutacja

Studia podyplomowe – Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3) zaprasza na wieloaspektowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi użyteczności publicznej, pozwalające na zaawansowane poznanie zagadnień technicznych, technologicznych ale również organizacyjnych, które powinno spełniać przedsiębiorstwo wod.-kan., na poziomie lidera branży.

Studenci

Egzaminy dyplomowe dla studentów kierunku OZEiK

Przypominamy Państwu, że egzaminy dyplomowe dla studentów kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna przeprowadza Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna dla OZE. Sekretarzem Komisji jest

Przewody doktorskie

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr inż. Mateusz Richter

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Richtera pr.: “Stateczność ciężkich maszyn roboczych pracujących na podłożu słabonośnym” w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Galeria

Wręczenie dyplomów 07.06.2022

Dziekan WISIE PK, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK wręczył dyplomy 48 Absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: inżynieria środowiska, energetyka, OZE i infrastruktura komunalna, gospodarka przestrzenna oraz – po raz ostatni kierunku – budownictwo, którzy egzamin dyplomowy składali w 2022 roku.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Plan zajęć

Konsultacje Dziekańskie

Obciążenie sal

Dyplomowanie

AKREDYTOWANE LABORATORIUM INŻYNIERII CIEPLNEJ

Aktualności PK

Znamy wyniki ewaluacji. Wysoko oceniony poziom działalności naukowej prowadzonej na PK

W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Informatyka konkuruje z mocnymi klasykami – podsumowanie I cyklu rekrutacji na studia

Informatyka, informatyka stosowana, architektura, budownictwo, informatyka  w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna  – to kierunki, które cieszyły się największą popularnością kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w pierwszym cyklu letniej rekrutacji.

Plan zajęć

Konsultacje Dziekańskie

Obciążenie sal

Dyplomowanie

AKREDYTOWANE LABORATORIUM INŻYNIERII CIEPLNEJ

Wydarzenia

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

Kierunki studiów na WIŚiE PK

 • Inżynieria Środowiska

  Studia inżynierskie i magisterskie, 5 Specjalności do wyboru. Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

 • Inżynieria i Gospodarka Wodna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Energetyka

  Studia inżynierskie i magisterskie, 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.). Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

acc-is-icn2
Inżynieria Środowiska
Studia inżynierskie i magisterskie, 5 Specjalności do wyboru.
Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)
Dowiedz się więcej
acc-iigw-icn2
Inżynieria i Gospodarka Wodna
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek bez specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-oze-icn2
Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek bez specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-en-icn2
Energetyka
Studia inżynierskie i magisterskie, 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.).
Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)
Dowiedz się więcej
acc-gp-icn2
Gospodarka Przestrzenna
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek międzywydziałowy, 3 specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-icp-icn2
Inżynieria Czystego Powietrza
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia.
Kierunek międzywydziałowy.
Dowiedz się więcej
acc-gi-icn2
Geoinformatyka
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia.
Kierunek bez specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-ele-icn2
Environmental and Land Engineering
1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek bez specjalności, realizowany w języku angielskim.
Dowiedz się więcej

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www