Skip to content

Aktualności WIŚiE PK

Bezpieczeństwo

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ROP) – co to takiego, jak go użyć i jak go nie należy używać.

ROP, czyli RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY, to proste urządzenie, za pomocą którego uruchamia się system sygnalizacji pożarowej. Skorzystać z niego może każda osoba, która znajduje się w budynku i zauważyła potencjalne zagrożenie pożarem. Należy zbić lub usunąć szybkę zabezpieczającą, a następnie nacisnąć przycisk. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nieuzasadnione wezwanie Policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny do 1500 zł.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności WIŚiE PK

Bezpieczeństwo

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ROP) – co to takiego, jak go użyć i jak go nie należy używać.

ROP, czyli RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY, to proste urządzenie, za pomocą którego uruchamia się system sygnalizacji pożarowej. Skorzystać z niego może każda osoba, która znajduje się w budynku i zauważyła potencjalne zagrożenie pożarem. Należy zbić lub usunąć szybkę zabezpieczającą, a następnie nacisnąć przycisk. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nieuzasadnione wezwanie Policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny do 1500 zł.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności PK

Trzech naukowców z WISIE PK w TOP2% najczęściej cytowanych pracowników naukowych na świecie w swojej dyscyplinie: prof. Dawid Taler, prof. Jan Taler oraz prof. Paweł Ocłoń.

Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Zestawienie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie opracowywane jest przez Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies.

Znamy wyniki ewaluacji. Wysoko oceniony poziom działalności naukowej prowadzonej na PK

W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Wydarzenia

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

Kierunki studiów na WIŚiE PK

 • Inżynieria Środowiska

  Studia inżynierskie i magisterskie, 5 Specjalności do wyboru. Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

 • Inżynieria i Gospodarka Wodna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Energetyka

  Studia inżynierskie i magisterskie, 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.). Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

acc-is-icn2
Inżynieria Środowiska
Studia inżynierskie i magisterskie, 5 Specjalności do wyboru.
Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)
Dowiedz się więcej
acc-iigw-icn2
Inżynieria i Gospodarka Wodna
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek bez specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-oze-icn2
Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek bez specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-en-icn2
Energetyka
Studia inżynierskie i magisterskie, 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.).
Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)
Dowiedz się więcej
acc-gp-icn2
Gospodarka Przestrzenna
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek międzywydziałowy, 3 specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-icp-icn2
Inżynieria Czystego Powietrza
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia.
Kierunek międzywydziałowy.
Dowiedz się więcej
acc-gi-icn2
Geoinformatyka
3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia.
Kierunek bez specjalności.
Dowiedz się więcej
acc-ele-icn2
Environmental and Land Engineering
1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia.
Kierunek bez specjalności, realizowany w języku angielskim.
Dowiedz się więcej

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www