Skip to content

Zaproszenie na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 połączoną z IMMATRYKULACJĄ STUDENTÓW I ROKU WISIE PK

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na WISIE PK! 

Zapraszamy Państwa w poniedziałek, 2 października 2023 r. o godz. 11:00 do budynku “Działownia” na Kampusie PK przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie 

na uroczystość WYDZIAŁOWEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24.

Kulminacyjny i najbardziej wzruszający punkt tego wydarzenia stanowi zawsze IMMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW, która symbolicznie rozpoczyna nowy etap Państwa edukacji. Dlatego zapraszamy wszystkich studentów I roku, niezależnie od stopnia i formy studiów.

Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w wydziałowej inauguracji w dniu 2 października 2023 r. zajęcia dydaktyczne dla wszystkich roczników zaplanowane na godz. 11:00-12:30 zostają odwołane.    

W dniu inauguracji (2.10.) studenci I roku nie mają zajęć dydaktycznych, uczestniczą w uroczystej immatrykulacji podczas uroczystości inauguracyjnych, a następnie spotkaniach poszczególnych kierunków z prodziekanami.

PROGRAM

Hymn Gaude Mater Polonia
Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK
Przemówienie JM Rektora PK
Immatrykulacja studentów I roku
Otwarcie roku akademickiego 2023/2024
 Hymn Gaudeamus Igitur
Wykład inauguracyjny Zaawansowane systemy trigeneracji energii z OZE
dla budynków mieszkalnych
wygłosi dr inż. Piotr Cisek
Wystąpienia okolicznościowe
Zakończenie uroczystości.

Fot. Piotr Markowski

 

Dr inż. Piotr Cisek

– adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Energetyki PK.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach eksperymentalnych i modelowaniu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym uwzględnieniem systemów solarnych oraz układów magazynowania energii. Obecnie w trakcie procedury postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www