Skip to content

Uchwały RN WIŚiE podjęte na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2022 r.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 1/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania dra hab. inż. Artura Andruszkiewicza na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgr inż. Anny Ślęzak

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 2/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania dra hab. inż. Pawła Rózgi, prof. PŁ na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgr inż. Anny Ślęzak

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 3/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr inż. Anny Ślęzak

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 4/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Damiana Chudzińskiego

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 5/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra inż. Damiana Chudzińskiego

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 6/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Marii Gierek-Ożóg

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 7/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Katarzyny Imińskiej 

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 8/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Katarzyny Imińskiej

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 9/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Marka Kwiatkowskiego

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK 10/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Marka Kwiatkowskiego

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr nr 11/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Rafała Mali

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 12/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała Rybińskiego 

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 13/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra inż. Michała Rybińskiego 

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 14/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Martyny Rydygier

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 15/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgra Sheng Zhang

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 16/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgra Sheng Zhang

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 17/RN/11/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków rekrutacji do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2023/24 dla dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www