Skip to content

Hybrydowa Konferencja „OCHRONA JAKOŚCI I ZASOBÓW WÓD” – podsumowanie

W maju bieżącego roku w salach „Działowni” Politechniki Krakowskiej odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona jakości i zasobów wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką”. Konferencję zorganizowano w formie hybrydowej. Podczas dwóch dni intensywnych obrad wygłoszonych zostało blisko 40 referatów w ramach 7 sesji tematycznych. Prelegentów słuchało 108 uczestników, z czego większość stanowili uczestnicy stacjonarni (93 osoby). Ponad 40% uczestników stanowiły kobiety. Warto podkreślić, że ta edycja konferencji należała do pierwszych wydarzeń w Politechnice Krakowskiej o tak dużej liczbie uczestników stacjonarnych po pandemicznej przerwie.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka. Referaty dotyczyły m.in. mikrozanieczyszczeń występujących w wodzie, zagospodarowania wód opadowych, problematyki strat powodziowych czy gospodarki osadowej, a także zużycia wody (w mieście i na wsi) oraz gospodarki wodomierzowej.

Liczne grono pracowników Politechniki Krakowskiej było zaangażowanych w przygotowanie konferencji – 7 pracowników należało do Komitetu Naukowego, 4 pracowników działało w Komitecie Organizacyjnym (w tym Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK), a 8 wygłosiło referaty bądź przedstawiło postery, zaś 14 pracowników (w tym 12 z WIŚiE) było autorami referatów. Należy także wymienić 3 doktorantów z I roku studiów Szkoły Doktorskiej PK, w tym mgr inż. Annę Gierek-Ożóg (Sekretarza Komitetu Organizacyjnego konferencji), którzy wygłosili również referaty.

Bliższe szczegóły, w tym streszczenia referatów i galerię zdjęć, można znaleźć w Folderze informacyjnym na stronie konferencji: https://pzits.krakow.pl/strona/konferencja

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konferencji!

 

/tekst dr inż. Joanna Bąk z Komitetu Organizacyjngo konferencji/.

/Zdjęcia J. Zych/.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www